Uszkodzone przesyłki, bezpieczeństwo przesyłki.

W sytuacji, gdy dostarczający przesyłkę kurier nie zastanie Państwa, pozostawi informacje o próbie jej doreczenia w postaci awizo. Pierwszego dnia po próbie dostarczenia, paczka będzie na Państwa czekać w lokalnym oddziale firmy kurierskiej, skąd będziecie ją mogli odebrać osobiście - adres oddziału firmy kurierskiej i wszelkie szczegóły dotyczące przesyłki znajdziecie Państwo na pozostawionym przez kuriera awizo. Jeśli nie odbiorą Państwo przesyłki osobiście z siedziby firmy kurierskiej, drugiego dnia po awizowaniu paczki kurier dokona próby ponownego jej dostarczenia pod wskazany w formularzu zamówienia adres. Zaginięcie lub uszkodzenie towaru w transporcie bez widocznych oznak na opakowaniu zdarza się niezwykle rzadko. Proszę jednak o uważne przeczytanie poniższych instrukcji. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem spedytora, jeśli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością towaru w przesyłce podanej na liście przewozowym, a faktycznie otrzymywaną, odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomić telefonicznie (48 56 660 05 24) sprzedawcę. Wypełniony i podpisany protokół szkody należy przesłać na adres mailowy: sklep@meblujemy.com. Powyższe zasady stosuje się także w przypadku uszkodzenia przesyłki oraz opakowania spowodowanego niewłaściwym transportem. W przypadku otrzymania przesyłki w nienaruszonym stanie klient jest zobowiązany w ciągu 24 godzin od daty otrzymania zamówienia do jego sprawdzenia pod względem jakościowym i ilościowym. Jakiekolwiek reklamacje klient powinien zgłosić pisemnie protokołem reklamacyjnym w terminie do 7 dni od daty otrzymania towaru z podaniem pełnych informacji o przedmiocie reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane. Proszę o wydrukowanie protokołu dostawy/reklamacji w dwóch kopiach (jedna dla Państwa, jedna dla firmy kurierskiej) oraz przedłożenie kierowcy do podpisu podczas dostawy. Protokół zostanie Państwu wysłany mailem w momencie wysłania przesyłki. W przypadku, gdy towar został dostarczony w uszkodzonym stanie, prosimy o nie odsyłanie go, lecz o poinformowanie nas o zaistniałej sytuacji. Jesteśmy pewni, ze znajdziemy rozwiązanie zadowalające obie strony.

Zwroty i reklamacje

Jeśli zakupiony towar nie spełnia Państwa oczekiwań, to zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów, można zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku jeżeli nie był on użytkowany, jest w oryginalnym opakowaniu bez śladów naruszenia opakowania, w żaden sposób nie jest zniszczony. Produkt należy odesłać na własny koszt dowolną firmą kurierską w oryginalnym opakowaniu, które również nie może być zniszczone. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące nas, że odstępują Państwo od umowy zakupu, oryginał faktury oraz numer rachunku bankowego, na jaki mają zostać zwrócone pieniądze. Po otrzymaniu przesyłki, sprawdzamy zawartość i zgodność ze specyfikacją zamówienia, które było do Państwa wysłane. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas przesyłki. Zwrot pieniędzy dotyczy ceny za zakupiony towar. Nie zwracamy kosztów dostawy oraz wysyłki jakie ponieśliście Państwo odsyłając zakupiony towar. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych na nasz koszt.

Całkowite ryzyko związane z towarem od momentu jego wydania ponosi kupujący

Firma kurierska odpowiada za ubytki lub szkody, które zaistnieją w czasie transportu. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego sprawdzenia dostarczonych towarów pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem oraz jego kompletności i rzetelności. Uszkodzenia dostarczonych towarów muszą być zgłaszane niezwłocznie jednak nie później niż 24 godziny po dostawie w formie pisemnej. W przypadku reklamacji klient jest zobowiązany do przechowywania oryginalnego opakowania, które może być wyrzucone dopiero po zgodzie firmy kurierskiej bądź sprzedawcy. Na końcu procesu zamówienia , klient może opcjonalnie zakupić ubezpieczenie transportowe, które pokrywa wszelkie straty i uszkodzenia podczas transportu. Ubezpieczenie transportu obejmuje szkody i straty podczas transportu do wartości towaru w momencie składania zamówienia. Klient w razie szkody w czasie transportu może oczekiwać na naprawę, wymianę ( nowa dostawa) lub rekompensatę finansową do wartości towaru. Decyzja dotycząca naprawy, wymiany lub rekompensaty finansowej jest podejmowana tylko przez sprzedającego. Uszkodzenia dostarczonych towarów muszą być zgłaszane w formie e-mail w ciągu 24 godzin. Klient zobowiązany jest do dotrzymania terminów w celu skorzystania z ubezpieczenia. Ubezpieczenie towaru nie jest możliwe , jeśli nie zostało zakupione w trakcie procesu zamawiania. W przypadku zwrotu produktu , kwota ubezpieczenia transportu nie zostanie zwrócona. Naprawy wykonywane przez klienta bez zgody sprzedawcy skutkują utratą gwarancji.